Image result for new.gifประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง
ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 16 มีนาคม 2560

 

รายละเอียดการสมัคร    คลิกที่นี่

เนื้อหาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  คลิกที่นี่ 

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคปกติ   คลิกที่นี่

 

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์,วันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด

 

Image result for new.gifกำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 19 มกราคม 2560 - 2 เมษายน  2560

อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตาเรียนดี) คลิกที่นี่ (update 31/01/2560)

ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทาง เฟสบุุ๊ค

 
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)