การแสดงผลที่เหมาะสมควรใช้  browser เป็น Chrome 

NEW ประกาศการรับสมัครนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 เริ่มรับสมัครวันที่  3 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดการสมัครภาคนอกเวลา  คลิกที่นี่

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  คลิกที่นี่

เวลาเรียนภาคนอกเวลาราชการ  คลิ๊ก

NEW ประกาศการรับสมัครนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เริ่มรับสมัครวันที่  1 พฤษภาคม 2560 - 28 มิถุนายน 2560 (update 27/04/2560)

รายละเอียดการรับสมัครภาคปกติรอบที่ 2  ที่นี่  

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิ๊ก

NEW ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภทรับตรงรอบที่ 2  (update 24/05/2560)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)