ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบตรงรอบที่ 2 และความสามารถทางกีฬา คลิกที่นี่(08/07/2559)

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชาการ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

*** หมายเหตุ กรณีที่สาขาวิชาใดมีจํานวนไม่ครบพอจัดการศึกษาได้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสาขาวิชานั้น***

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูที่นี่

 

เพิ่มช่องทางการติดต่อและรายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ที่  Facebook Fanpage 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระบบกลาง (Admissions)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คลิกที่นี่

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)