ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูที่นี่

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบตรงรอบที่ 2 และความสามารถทางกีฬา คลิกที่นี่(08/07/2559)

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูที่นี่

เพิ่มช่องทางการติดต่อและรายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ที่  Facebook Fanpage 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)