การแสดงผลที่เหมาะสมควรใช้  browser  Image result for chrome png

กรุณาเลื่อนดูข่าวประกาศใหม่ด้านล่างarrow down icon

Related image ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560  

คลิกที่นี่(update 26/07/2560)

Related image ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และรายงานตัว ประเภท Admissions  กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก (update 11/07/2560)

Related imageประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ (update 19/07/2560)

ตัวอย่างการพิมพ์ใบรายงานตัว คลิกที่นี่

Related image ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ (update 19/07/2560)

ตัวอย่างการพิมพ์ใบรายงานตัว คลิกที่นี่

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)