Image result for new.gifกำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2560  เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 10 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2559

ประเภทเรียนดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประเภทความสามารถด้านกีฬา รายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่

 ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทาง facebook fanpage 

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)