กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  ประเภทเรียนดี เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2559 - 17 มกราคม  2560

 

อ่านรายละเอียดที่นี่

Image result for new.gifประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง
ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 16 มีนาคม 2560

รายละเอียดการสมัคร    คลิกที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคปกติ   คลิกที่นี่

ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทาง เฟสบุุ๊ค

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)