Schedule icon   ปฏิทินการรับสมัคร TCAS 61

 รอบที่ 2 โควตา  รอบที่ 1 และ รอบที่ 2    ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวคลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ    คลิกที่นี่

 

       รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  สมัครที่เว็บทปอเท่านั้น คลิกที่นี่      -  วันที่ 9-19 พ.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิ.ย. 61 8.30 น.

รายละเอียด : สาขาวิชาที่เปิดสอบ คลิกที่นี่ , ปฏิทินการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่ ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว คลิกที่นี่


  รอบที่ 4 รับตรงอิสระ รอบที่ 1    -  วันที่ 16 พ.ค. -30 พ.ค. 61

รายละเอียด : ปฏิทินการรับสมัครและสาขาที่เปิดสอบ คลิกที่นี่ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว คลิกที่นี่ค่าสมัคร 250 บาท 

 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รอบที่ 2 ยังไม่เปิดรับ

      -  วันที่ 1มิ.ย.  -8 ก.ค. 61

 ภาคนอกเวลาราชการ       -  วันที่ 02 เม.ย.  -19 ก.ค. 61

รายละเอียด : ปฏิทินการรับสมัครและสาขาที่เปิดสอบ คลิกที่นี่ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว คลิกที่นี่ค่าสมัคร 200 บาท 

 

 

 

 

Image result for news icon

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      02-9425800 ต่อ 7013-7017,7066 - 7071        http://reg.chandra.ac.th              Image result for facebook iconติดตามข่าวสาร,สอบถาม

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)