รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคนอกเวลาราชการคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคนอกเวลาราชการคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ 3/1(รับตรงร่วมกัน) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 4 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ โควตาคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1คลิกที่นี่