รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 1 ครั้งที่ 1/2 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 1 ครั้งที่ 1/1 คลิกที่นี่