เลือกในสิ่งที่ “ชอบ”

เป็นในสิ่งที่ “ใช่”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 4

ประกาศผลการคัดเลือก

  • 01รอบที่ 1 Portfolio/รอบที่ 2 โควตา /รอบ 3 Admission/รอบ 4 ครั้งที่ 1 และ 2/ภาคนอกเวลา

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขั้นตอนการรายงานตัว คลิกที่นี่่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคนอกเวลา

คลิกที่นี่

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่อยู่: 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทร: งานรับสมัครและศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 1234, 2345, 7066, 7075, 7076

เบอร์โทร: งานประชาสัมพันธ์

0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 1110, 1114