เลือกในสิ่งที่ “ชอบ”

เป็นในสิ่งที่ “ใช่”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • 02ภาคปกติ รอบ 2 โควตา

  ประกาศรับสมัคร ตามเอกสารแนบที่ 1 คลิกที่นี่

  สมัครออนไลน์: 1 ต.ค. 65 - 20 เม.ย. 66 คลิกที่นี่

  สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบที่ 1 คลิกที่นี่

  ยืนยันสิทธิ์ : 4 - 5 พ.ค. 66 ที่ mytcas.com (ทปอ)

  สละสิทธิ์ : 6 พ.ค. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ)

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ทุกวันเริ่ม 5 ต.ค. 65 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่

  รายงานตัวออนไลน์ : 5 ต.ค. 65 - 15 พ.ค. 66 คลิกที่นี่

 • รับสมัครทางเว็บไซด์ทปอ 7 - 13 พ.ค. 66 คลิกที่นี่

  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 ที่ mytcas.com (ทปอ)

  ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 : 20 - 21 พ.ค. 66 ที่ mytcas.com (ทปอ)

  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ)

  ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ

  สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : ไม่สอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนกลางเท่านั้น คะแนนสอบคลิกที่นี่

  สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 5 มิ.ย. 66 ที่ www.chandra.ac.th

  รายงานตัวออนไลน์ : 6 - 16 มิ.ย. 66 คลิกที่นี่

 • ประกาศรับสมัคร ตามเอกสารแนบที่ 1 คลิกที่นี่

  สมัครออนไลน์ รอบที่ 1 : 3 ม.ค. - 25 มิ.ย. 66 คลิกที่นี่

  สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบที่ 1 คลิกที่นี่

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ทุกวันเริ่ม 4 ม.ค. 66 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่

  รายงานตัวออนไลน์ : 9 - 28 ก.พ. 66 คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 4

ประกาศผลการคัดเลือก

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคนอกเวลา

คลิกที่นี่

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่อยู่: 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทร: งานรับสมัครและศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 1234, 2345, 7066, 7075, 7076

เบอร์โทร: งานประชาสัมพันธ์

0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 1110, 1114