รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 16 มิ.ย. 62 - 19 ก.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : ในวันสมัคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้เข้าศึกษาต่อ : ทราบผลในวันสอบสัมภาษณ์

ยืนยันสิทธิ์ : ไม่ต้องเข้ายืนยันสิทธฺ์

รายงานตัว : ในวันสอบ หรือ กรณีผ่อนผันให้รายงานตัวได้ หลังจากทราบผล 1 วันทำการ เว้นวันเสาร์

ภาคนอกเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์และศูนรับสมัคร ชั้น 1: 1 ธ.ค. 61 - 10 ก.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 12 ก.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 14 ก.ค. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 19 ก.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 21 ก.ค. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 11 มิ.ย. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 12 มิ.ย. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้เข้าศึกษาต่อ : 14 มิ.ย. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ยืนยันสิทธิ์ : ไม่ต้องเข้ายืนยันสิทธฺ์

รายงานตัว : 14 - 26 มิ.ย. 62 เว้นวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 62 และเสาร์ที่ 22 มิ.ย.62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 9 - 19 พ.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 22 พ.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 27 พ.ค. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 มิ.ย. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ยืนยันสิทธิ์ : 17 - 18 มิ.ย. 62 ที่ mytcas.com

สละสิทธิ์ : 7 - 8 มิ.ย. 62 ที่ mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 3 มิ.ย.. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 5 มิ.ย. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์ทปอ 17 - 29 เม.ย. 62 ที่ mytcas.com

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 9 พ.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 10 พ.ค. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 พ.ค. 62 ที่ mytcas.com

สละสิทธิ์ : 17 - 18 พ.ค. 62 ที่ mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 23 พ.ค.. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 26 พ.ค. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 2 โควตา

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 4 ก.พ. - 26 มี.ค. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 4 เม.ย. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 5 เม.ย. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 เม.ย. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ยืนยันสิทธิ์ : 24 - 25 เม.ย. 62 ที่ mytcas.com

สละสิทธิ์ : 26 - 27 เม.ย. 62 ที่ mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 1 พ.ค.. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 3 พ.ค. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 1- 15 ธ.ค. 61 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 ม.ค. 62 ที่ mytcas.com และ eadmission.chandra.ac.th

ยืนยันสิทธิ์ : 30 - 31 ม.ค. 62 ที่ mytcas.com

สละสิทธิ์ : 2 - 3 ก.พ. 62 ที่ mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 6 ก.พ.. 62 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 8 ก.พ.. 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ รับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก Clearing Hourse สละสิทธิ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัว
1 Portfolio 1-15 ธ.ค.61 28 ม.ค.62 30-31 ม.ค.62 2-3 ก.พ.62 6 ก.พ.62 8 ก.พ.62
2 โควตา 4 ก.พ. - 26 มี.ค.62 4 เม.ย.62 5 เม.ย.62 8.30 น. 24 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 1 พ.ค.62 3 พ.ค.62
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-29 เม.ย.62 9 พ.ค.62 10 พ.ค.62 8.30 น. 17 พ.ค.62 17 พ.ค.62 17-18 พ.ค.62 23 พ.ค.62 26 พ.ค.62
5/1 รับตรง ครั้งที่ 1 9 - 19 พ.ค.62 22 พ.ค.62 27 พ.ค.62 8.30 น. 3 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 3 มิ.ย.62 5 มิ.ย.62
5/2 รับตรง ครั้งที่ 2 30 พ.ค.-10 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 8.30 น. 16 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 26 มิ.ย.62
ภาคนอกเวลาราชการ ภาคนอกเวลาราชการ 1 ธ.ค.61 - 10 ก.ค.62 12 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 19 ก.ค.62 21 ก.ค.62