รอบที่ 2 โควตา

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 27 มี.ค. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : แจ้งให้ทราบอีกครั้งวันที่ 12 เม.ย. 63

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เม.ย. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ยืนยันสิทธิ์ : 22 - 23 เม.ย. 63 ที่ mytcas.com

สละสิทธิ์ : 24 - 25 เม.ย. 63 ที่ mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 27 เม.ย.. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 1 พ.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์ทปอ 17 - 27 เม.ย. 63 ที่ mytcas.com

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 8 พ.ค. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 12 พ.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 พ.ค. 63 ที่ mytcas.com

สละสิทธิ์ : 17 - 18 พ.ค. 63 ที่ mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 17 พ.ค.. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 1 มิ.ย. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์/ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 : 1 - 19 มิ.ย. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 22 มิ.ย. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 25 มิ.ย. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 มิ.ย. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 30 มิ.ย.. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 3 ก.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคนอกเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซด์และศูนรับสมัคร ชั้น 1: 2 ธ.ค. 62 - 8 ก.ค. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 10 ก.ค. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 12 ก.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 17 ก.ค. 63 ที่ eadmission.chandra.ac.th

รายงานตัว : 19 ก.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ รับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก Clearing Hourse สละสิทธิ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัว
1 Portfolio 2-16 ธ.ค.62 30 ม.ค.63 30-31 ม.ค.63 1-2 ก.พ.63 4 ก.พ.63 7 ก.พ.63
2 โควตา 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 27 มี.ค.63 8 เม.ย.63 8.30 น. 22 เม.ย 63 22-23 เม.ย.63 24-25 เม.ย.63 27 เม.ย.63 1 พ.ค.63
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-27 เม.ย.63 8 พ.ค.63 12 พ.ค.63 8.30 น. 17 พ.ค.63 17 พ.ค.63 17-18 พ.ค.63 17 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
5/1 รับตรง ครั้งที่ 1 1 - 19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 8.30 น. 30 มิ.ย.62 30 มิ.ย.63 3 ก.ค.63
ภาคนอกเวลาราชการ ภาคนอกเวลาราชการ 2 ธ.ค.62 - 8 ก.ค.63 10 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 17 ก.ค.63 19 ก.ค.63