รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ โควตาคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1คลิกที่นี่