รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

รอบที่ 1


O รอบที่ 1/1 รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รายละเอียด..
O รอบที่ 1/2 รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียนรายละเอียด..

แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

รอบที่ 2


O รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติรายละเอียด..

แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

รอบที่ 3


O รับตรงร่วมกัน (ทปอ ดำเนินการ)รายละเอียด..

แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

รอบที่ 4


O รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 รายละเอียด..

แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

รอบที่ 5


O รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 รายละเอียด..

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066-7071 โทรสาร 02-5417755
  • acebook