รายละเอียดคลิกที่นี่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2560 - 20 พฤษภาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 23 พฤษภาคม 2560
วันที่สอบข้อเขียน 29 พฤษภาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05 มิถุนายน 2560
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 09 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 09 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 09 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 08 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)