การแสดงผลที่เหมาะสมควรใช้  browser เป็น Chrome 

NEW ประกาศการรับสมัครนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 เริ่มรับสมัครวันที่  3 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดการสมัครภาคนอกเวลา  คลิกที่นี่

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  คลิกที่นี่

เวลาเรียนภาคนอกเวลาราชการ  คลิ๊ก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2560 - 20 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 กรกฎาคม 2560
วันที่สอบสัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอก 27 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2560 - 30 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 30 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 27 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 07 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)