การแสดงผลที่เหมาะสมควรใช้  browser  Image result for chrome png

กรุณาเลื่อนดูข่าวประกาศใหม่ด้านล่างarrow down icon

Related image ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560  

คลิกที่นี่(update 26/07/2560)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2560 - 20 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 กรกฎาคม 2560
วันที่สอบสัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอก 27 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2560 - 30 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 30 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 27 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 08 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)