ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตาเรียนดี) คลิกที่นี่ (update 31/01/2560)

วันที่เปิดภาคเรียน 07 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)