Image result for new.gifกำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 19 มกราคม 2560 - 2 เมษายน  2560

อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 - 02 เมษายน 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 07 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)