การแสดงผลที่เหมาะสมควรใช้  browser เป็น Chrome 

Image result for new.gif ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่ (update วันที่ 29/03/2560) 

รายละเอียดการสมัคร    คลิกที่นี่

เนื้อหาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  คลิกที่นี่ 

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคปกติ   คลิกที่นี่

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 16 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 20 มีนาคม 2560
วันที่สอบข้อเขียน 25 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2560
วันที่สอบสัมภาษณ์ 01 เมษายน 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอก 07 เมษายน 2560
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 07 เมษายน 2560 - 29 เมษายน 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 29 เมษายน 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 07 เมษายน 2560 - 29 เมษายน 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 07 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)